Written By admin
Categories:

Stowarzyszenie zostało powołane w 2016 roku z inicjatywy młodzieży działającej w samorządzie lokalnym w ramach młodzieżowej rady. Do stowarzyszenia dołączyli przedstawiciele środowiska akademickiego, przedsiębiorców, samorządowców, a także osoby ze środowiska kultury. Od początku swojej działalności Stowarzyszenie kładzie główny nacisk na rozwój i wsparcie młodzieży z regionu słupskiego, pomorskiego, ale także z całej Polski. Wśród licznych projektów, na szczególne podkreślenie zasługuje organizacja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg”, Europejski Kongres Rad Młodzieżowych, dialogi obywatelskie, czy współprowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Słupsk.