Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej „GWIEZDNY KRĄG”

Pierwsza edycja Olimpiady odbyła się w 2004 roku i od razu miała zasięg ogólnopolski. Inicjatorem i pomysłodawcą tego projektu jest Rafał Kuligowski, ówcześnie uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku. Pierwszą edycję organizowali uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku: Rafał Kuligowski, Piotr Knut oraz Marcin Czernichowski przy wsparciu Punktu Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT – Słupsk, Urzędu Miejskiego w Słupsku, Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej”, a także przy wsparciu Janusza Lewandowskiego – Posła do Parlamentu Europejskiego oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Olimpiada kierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających oraz dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i zawodowych, dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości z przedmiotu wiedza o społeczeństwie.

Celem Olimpiady jest popularyzacja wiedzy o historii integracji Europy, zasadach funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej, a także pogłębiania wiedzy wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych o zachodzących procesach społecznych, gospodarczych i politycznych w Europie.

W przeciągu 12 edycji Olimpiady: 

  • wzięło w niej udział ponad 30.000 uczniów z całej Polski;
  • dzięki wsparciu Posłów do Parlamentu Europejskiego (Janusza Lewandowskiego i Jarosława Wałęsy) do Brukseli wyjechało ponad 30 finalistów;
  • 15 laureatów uczestniczyło w stażu w Biurze Regionalnym Województwa Pomorskiego w Brukseli ufundowanym przez Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”;
  • Olimpiada uzyskała wsparcie: Ministerstwa Edukacji Narodowej, kuratorów oświaty z całej Polski, Posłów do Parlamentu Europejskiego m.in.: Janusza Lewandowskiego, Jarosława Wałęsy, Róży Thun;
  • jest jedyną Olimpiadą w Polsce dotyczącą tematyki Unii Europejskiej odbywającej się pod patronatem Komisji Europejskiej.

Więcej informacji o Olimpiadzie: gwiezdnykrag.pl/


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *