Written By admin
Categories:

Drugie szkolenie odbyło się 29 stycznia 2020 roku w Słupskim Inkubatorze Technologicznym. Podczas szkolenia pracownicy Parlamentu Europejskiego – Biuro w Polsce przedstawili uczestnikom platformę wspolnie.eu oraz działania podejmowane przez wolontariuszy sieci. W szkoleniu wzięło udział łącznie 22 uczestników z regionu słupskiego.

Podczas szkolenia powstał trzyminutowy film promujący projekt, który następnie posłużył jako narzędzie informowania o kolejnych szkoleniach realizowanych wspólnie z Parlamentem Europejskim.

Informacje o naszym wydarzeniu zostały także opublikowane na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego Biuro w Polsce.

Dodaj komentarz